Преоткрий себе си…
твоите интуитивни и творчески способности.

„Истината стои в дълбочината на душата“

Викторио Марки

Промяната зависи от нас,
достатъчно е да я поискаме,
Вселената ще се погрижи с любов.

Живеем в един забързан свят, прекрасен с огромни възможности. Пътуваме напред-назад, пресичайки Европа, Азия, Америка, бързо и удобно, изпращаме сателити в космоса. Комуникираме със Skype, Viber от единия до другия край на Земята в реално време, опознаваме Вселената, получаваме новостите на смаpтфона, регулираме от разстояние климиcа си в къщи, алармената система. Всичко това е благодарение на технологиите, които всеки ден стават все по-съвършени. Това разширява нашите възможности за удобен живот. Живеем в реалност, която се „разширява“ … Заедно с разширението на техническите възможности се разширява и хоризонтът пред нас.
Наш избор е да разширим нашия хоризонт, нашето виждане, разбиране за света, разбирането на новото, компютри, смартфон, wi-fi, да опознаем микро структурите на космоса, на атома, на ядрото, на електроните и протоните… естественото протичане на живота, ни води натам…
Едновременно с това се променя и нашият начин на разбиране, на познаване на всичко около нас и вътре в нас. Появява се необходимост да сме в крак с времето, с живота…
Готови ли сме да излезем от нашата “градинка” – от познатото, неудовлетворяващо ежедневие? Да полетим напред, да влезем активно в потока на живота. Готови ли сме да последваме нашите мечти, да погледнем вътре в нас, да направим промени и да полетим свободни и удовлетворени?… Да последваме разширението на живота, да използваме този процес в нашия живот.
Ние сме едно с Вселената и Вселената е B нас …
Ние сме едно с Творческата същност и Творческата същност е B нас…
Ние градим нашата реалност, чрез нашите мисли, нашите идеи и действия.
Готови ли сме?…