Какво да очаквате от курсовете?

Ако внимателно се вгледате в живота си, ще разберете къде сте сега и какво създавате. Харесвате ли това, което правите, носи ли ви радост, щастливи ли са вашите отношения с другите? Ако искате да направите дълбока промяна, моля заповядайте и се включете активно в играта на вашия живот.

Изпълнете го с любов, внесете любов във вашето родословно дърво, трансформирайте енергията от миналото и направете крачка напред. Подарете си внимание и любов, преминете през предразсъдъците, но не се спирайте там и недоволството ще изчезне. Наранените човешки отношения носят ниска вибрация. Криворазбраната конкуренция /конкуренция означава да вървим заедно с някого, представката кон - със, а корере - тичам, движа се, вървя редом с някого/ не позволява вашия напредък. Яснотата, откритите отношения, сътрудничеството, взаимопомощта, простото и ясно изразяване на целите, доброто намерение, без манипулация и страх - това са целите на курсовете. Много често сте подложени на фини манипулации, почти незабележими, от приятели и роднини. Когато влезете в ролята на наблюдател и се поставите в центъра на вашето внимание, тогава действията на приятелите и роднините, се разкриват ясно. Понякога това се случва - чрез медиите, институциите, различните религиозни учения. От всичко това ние носим и пренасяме информация, емоция, начин на поведение през безкрайността на времето. Вашият свободен избор ви дава възможност да проследите, осъзнаете и промените това. По време на курсовете ще имате възможност да отработите и освободите голямо количество ненужна енергия,, стари мисловни модели, които не позволяват развитието напред. Освобождаването ви води до откриване на нови възможности за по-добро проявление на вашите желания, на вашата нова реалност.

Курсове

ThetaHealing® – ДНК базов

Изисквания: Не са необходими
Продължителност: 3 дни - петък, събота и неделя от 10 до 18 часа, с един час обедна почивка.
Материали: Ръководство за практикуващи, книгата “ТетаXилинг” на Ваяна Стайбъл, официален сертификат ThetaHealing Institute of Knowledge®.

Открий за какво светът разговаря Това е чудесна възможност във вашия живот.
Това е началото на едно пътуване към себе си, на опознаване емоциите, мислите и усещането, които са и част от нашето подсъзнание. Те определят начина на поведението, на отношенията, на собствената ви изява. Посредством Тета вълната ще промените схемите на вашия живот.

ThetaHealing® - ДНК напреднали

Изисквания: Сертификат ThetaHealing®
Продължителност: три дни - петък, събота и неделя от 10 до 18 часа, с един час обедна почивка.
Материали: Ръководство за практикуващи, книгата ТетаXилинг - напреднали на Ваяна Стайбъл, официален сертификат ThetaHealing Institute of Knowledge® .

Експериментирай една мощна и дълбока промяна чрез освобождаване на ограничаващите вярвания, задълбочи разбирането на седемте нива на съществуване
По време на курса ДНК-напреднали се задълбочават познанията за нивата на съществуване и определените програми и вярвания,свързани с тях.Те се оказват една съществена пречка за нашето развитие..

ThetaHealing® - Дълбоко копане

Изисквания: Сертификат за ThetaHealing®, ДНК-базов и напреднали.
Продължителност: 2 дни - събота и неделя от 10 до 18 часа, с един час обедна почивка.
Материали: Ръководство за практикуващи, официален сертификат ThetaHealing Institute of Knowledge®.

Това е един от най-важните курсове в стълбичката ТетаXилинг. След всяко стъпало ставате все по-осъзнати, задълбочавате познанията си. Интуитивното начало става естествен водач във вашия живот. По време на курса ще се говори и практикува как да се стигне бързо и точно до дъното на проблема.Разглеждат се задълбочено 8-те начина на копане..

ThetaHealing® - Световни отношения

Изисквания: Сертификат за ThetaHealing® ДНК - базов и напреднали, Интуитивна анатомия или ThetaHealing DNK и напреднали и ThetaHealing Дълбоко копане.

Продължителност: 5 дни.
Материали: официален сертификат ThetaHealing Institute of Knowledge®.

Освободете неизвестното от вашето минало, за да се придвижите в бъдещето без вериги Този курс е фокусиран върху различните култури, религии, системи на убеждения - сегашни и минали, които могат да доведат до проблеми/ограничения, свързани с расите, религиите , цвета на кожата и категориите хора. Когато тези ограничения излязат наяве, омразата и негодуванието, таили се през вековете, ще бъдат...

ThetaHealing® - Проявление и изобилие

Изисквания: Сертификат ThetaHealing® ДНК - базов и напреднали.

Продължителност: 2 дни.
Материали: Ръководство за практикуващи, официален сертификат ThetaHealing Institute of Knowledge®.

Практикуващите Тета Xилинг вярваме, че е възможно да проявим във физическия свят това, което желаем, посредством нашите мисли, в Тета състояние. Всяка дума, мисъл и действие от това, което желаем, рефлектират във Вселената. Всяко действие е отражение на това, което създаваме.
Това, което мислим и говорим, има мигновено проявление.Дали ни харесва или не - се проявява в добър или лош контекст..

ThetaHealing® Ритъм - Оптимален ритъм на тялото

Изисквания: Сертификат за ThetaHealing® ДНК- базов и напреднали.

Продължителност: 1 ден.
Материали: Ръководство за практикуващи, официален сертификатThetaHealing Institute of Knowledge®.

Готови ли сте да намерите ритъма на вашия живот? Готови ли сте да оставите старите навици, ограничаващи убеждения и да намерите ентусиазъм, за да сте във форма? Готови ли сте да живеете в душевен мир? Този курс ще внесе хармония в ума, тялото и душата ви и ще спомогне да намерите уникалния си жизнен ритъм. Впоследствие ще се освободите от излишното тегло.Ще заживеете в душевен мир.