16 окт.

Промяната зависи от нас,
достатъчно е да я поискаме,
Вселената ще се погрижи с любов.

Leave a Reply